Updated on May 16, 2021: Hôm nay, Oppo đã tung ra bản vá bảo mật tháng 4 năm 2021 cho Oppo F15 chạy Android 10. Bản cập nhật được gắn nhãn với số bản dựng CPH2001PUEX_11.C.53.

Updated on March 28, 2021: Hôm nay, Oppo đã tung ra bản vá bảo mật tháng 3 năm 2021 cho Oppo F15 chạy Android 10. Bản cập nhật không mang lại thay đổi lớn nào ngoại trừ bản vá bảo mật.

Updated on December 04, 2020: Hôm nay, Oppo đã tung ra bản vá bảo mật tháng 12 năm 2020 cho Oppo F15 tại Ấn Độ với phiên bản phần mềm CPH2001PUEX_11.C.47. Bản cập nhật vẫn dựa trên Android 10 và không có thông tin về thời điểm thiết bị này sẽ nhận Android 11 với ColorOS 11.

Updated on October 15, 2020: Oppo F15 bắt đầu nhận được bản cập nhật vá lỗi bảo mật tháng 8 năm 2020 với phiên bản phần mềm CPH2001PUEX_11_C.39. Bản cập nhật cũng khắc phục sự cố hiển thị khi hệ thống chuyển sang chế độ Tối trong chế độ Chia đôi màn hình.

Updated on August 18, 2020: Hôm nay, Oppo đã tung ra bản vá bảo mật tháng 7 năm 2020 cho Oppo F15 chạy Android 9.0 Pie. Bản cập nhật không mang lại thay đổi lớn nào ngoại trừ bản vá bảo mật.

Updated on July 26, 2020: Sau khi nhận được ColorOS 7 dựa trên Android 10, hôm nay Oppo đã tung ra bản vá bảo mật vào tháng 7 năm 2020 cho Oppo F15 với số bản dựng CPH2001EX_11_C.10. Bản cập nhật này cũng nâng ColorOS lên 7.1.

Previous articleTải xuống HĐH Copperhead cho thiết bị Pixel dựa trên Android Pie
Next articleTải xuống trình điều khiển USB Cubot mới nhất và hướng dẫn cài đặt