Chính sách quyền riêng tư 

Chúng tôi thấu hiểu sự tin tưởng của bạn đối với chúng tôi và nhận thức rất rõ trách nhiệm của chúng tôi trong việc đảm bảo rằng dữ liệu và quyền riêng tư của bạn luôn được an toàn. Là một phần trong trách nhiệm này, chúng tôi cho bạn biết về việc chúng tôi thu thập những thông tin nào khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, lý do chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó để cải thiện trải nghiệm của bạn.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ của mình trên guidlings.com cho bạn tuân theo Điều khoản Dịch vụ và Chính sách về Quyền riêng tư sau đây. Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách về Quyền riêng tư này. Bạn có thể xem bản mới nhất của Chính sách về Quyền riêng tư bất kỳ lúc nào tại đây. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ cấu thành sự chấp nhận Chính sách về Quyền riêng tư mới.

1. Thu thập và sử dụng thông tin:

Khi bạn đăng ký tài khoản, guidlings.com sẽ thu thập thông tin cá nhân:

a, Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Bao gồm thông tin bạn cung cấp khi đăng ký và thiết lập  tài khoản mới, tải về phần mềm, đăng tải lên các nền tảng trực tuyến như diễn đàn hoặc cộng đồng, trả lời khảo sát, hoặc tham gia cuộc thi.

b, Thông tin từ việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ

Khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ, dữ liệu nhất định có thể được gửi tới chúng tôi như model phần cứng, phần sụn và phiên bản hệ điều hành, mã định danh thiết bị duy nhất và thông tin vị trí/địa chỉ IP. Trong những trường hợp khác, tùy vào luật hiện hành và sự đồng ý của bạn nếu bắt buộc, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu dựa trên các hoạt động của bạn bao gồm cài đặt và cấu hình, dữ liệu sử dụng, và dữ liệu sự cố hoặc lỗi.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm các mục đích nói chung sau đây:

Chúng tôi sử dụng dữ liệu, thông tin cá nhân của bạn nhằm các mục đích:

– Để vận hành doanh nghiệp và cung cấp, cải thiện, cá nhân hóa sản phẩm và dịch vụ của mình.

– Để trả lời các câu hỏi và ý kiến của bạn.

– Để gửi thông tin liên lạc, bao gồm thông tin tài khoản, cập nhật bảo mật và thông tin dịch vụ.

Chúng tôi có thể phân tích dữ liệu này, bao gồm thông tin cá nhân của bạn, để đem đến cho bạn trải nghiệm liền mạch, nhất quán và cá nhân hóa. Chúng tôi sẽ luôn làm như vậy theo luật hiện hành và sự đồng ý của bạn nếu bắt buộc.

Khi sử dụng Dịch vụ, bạn có thể thiết lập thông tin cá nhân của mình, chúng tôi lưu trữ và thu thập thông tin này để có thể cung cấp cho bạn Dịch vụ và các tính năng cá nhân.

2. Lưu trữ thông tin cá nhân:

guidlings.com sẽ lưu dữ liệu cá nhân của bạn với điều kiện

a, Bạn sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

b, Tài khoản của bạn đang hoạt động.

c, Khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn

– Chúng tôi bắt buộc làm vậy theo yêu cầu pháp luật.

– Để giải quyết tranh chấp.

– Để thực thi thỏa thuận của chúng tôi.

Dữ liệu cá nhân không còn cần thiết lưu trữ sẽ bị xóa theo những khoảng thời gian định kỳ.

3. Cookie

Cookie là tập tin văn bản nhỏ có thể nhận dạng tên truy cập duy nhất từ máy tính của bạn đến máy chủ của chúng tôi khi bạn truy cập vào các trang nhất định trên website và sẽ được lưu bởi trình duyệt internet lên ổ cứng máy tính của bạn. Cookie được dùng để nhận dạng địa chỉ IP, lưu lại thời gian. Chúng tôi dùng cookie để tiện cho quý khách vào web (ví dụ: ghi nhớ tên truy cập khi bạn muốn vào sử dụng Dịch vụ mà không cần nhập lại địa chỉ email của mình) và không đòi hỏi bất kỳ thông tin nào về bạn. Trình duyệt của bạn có thể được thiết lập không sử dụng cookie nhưng điều này sẽ hạn chế quyền sử dụng của bạn trên web.

guidlings.com cho phép các tổ chức khác hiển thị quảng cáo hoặc cung cấp dịch vụ trên một số trang web của chúng tôi đặt và truy cập các cookie của họ trên thiết bị của bạn. Các tổ chức khác phải sử dụng cookie tuân theo các chính sách về quyền riêng tư của chính họ, chứ không phải chính sách này. Nhà quảng cáo hoặc các tổ chức khác không có quyền truy cập các cookie của chúng tôi.

4. Tiết lộ thông tin cá nhân

a, Chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với sự đồng ý của bạn hoặc để hoàn thành giao dịch hay cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào bạn đã yêu cầu hoặc ủy quyền. Chẳng hạn, chúng tôi có thể chia sẻ nội dung với bên thứ ba khi bạn yêu cầu chúng tôi làm vậy, như khi bạn gửi dữ liệu đến bạn bè hoặc liên kết tài khoản với một dịch vụ khác.Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với sự đồng ý của bạn hoặc để hoàn thành giao dịch hay cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào bạn đã yêu cầu hoặc ủy quyền. Chẳng hạn, chúng tôi có thể chia sẻ nội dung với bên thứ ba khi bạn yêu cầu chúng tôi làm vậy, như khi bạn gửi dữ liệu đến bạn bè hoặc liên kết tài khoản với một dịch vụ khác.

Bạn đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của bạn, bao gồm:

– Ban quản trị website guidlings.com;

– Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website guidlings.com;

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động.

a, Thông tin bạn cung cấp cho bên thứ ba

guidlings.com không chịu trách nhiệm với thông tin bạn cung cấp cho các bên thứ ba, và thông tin đó không thuộc phạm trù của chính sách này. Bạn chịu mọi rủi ro về sự riêng tư, bảo mật và các rủi ro khác với việc cung cấp thông tin, bao gồm thông tin cá nhân cho bên thứ ba. Để hiểu hơn về các biện pháp bảo mật từ bên thứ ba, bạn nên tham khảo chính sách về quyền riêng tư của họ, nếu có.

5. Bảo mật thông tin cá nhân:

Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho guidlings.com, bạn đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên, chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau như: chuẩn quốc tế PCI, SSL,… nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin của bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của bạn như các trường hợp bạn tự ý chia sẻ thông tin với người khác…. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, Chúng tôi khuyên bạn không nên gửi thông tin đến cho chúng tôi.

Vì vậy, chúng tôi cũng khuyến cáo người dùng nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của bạn và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác.

Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, bạn nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ Website đang mở.

6. Liên kết trang web

Chúng tôi hiển thị các quảng cáo được lựa chọn trên thông tin cá nhân, không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho nhà quảng cáo khi bạn tương tác với hoặc xem quảng cáo. Tuy nhiên, bằng việc tương tác với hoặc xem quảng cáo, bạn chấp thuận khả năng nhà quảng cáo sẽ giả định rằng bạn đáp ứng các tiêu chí nhắm mục tiêu được sử dụng để hiển thị quảng cáo. Chúng tôi cũng có thể quảng cáo đến bạn thay cho một hoặc nhiều bên thứ ba, nhưng trong trường hợp làm như vậy chúng tôi sẽ không chia sẻ địa chỉ email của bạn hoặc thông tin cá nhân khác với các bên thứ ba đó. Đồng thời sẽ thông báo hoặc liên lạc đến bạn.

Trong trường hợp Dịch vụ liên kết đến các trang web khác, các trang web khác đó không hoạt động theo Chính sách về Quyền riêng tư này. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên kiểm tra các tuyên bố về quyền riêng tư được đăng trên các trang web khác đó để hiểu thủ tục thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của họ. 

7. Thay đổi về chính sách:

Chúng tôi có thể sẽ cập nhật, thay đổi nội dung Chính sách này. Nếu có những thay đổi quan trọng đối với Chính sách này hoặc về cách chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi trước khi thực hiện.

Chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào có mức độ bảo vệ kém hơn với thông tin cá nhân thu thập được từ bạn trước đây khi chưa có sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi khuyến khích bạn nên xem lại Chính sách này định kỳ để được biết chúng tôi đang bảo vệ thông tin của bạn như thế nào.

8. Liên lạc với chúng tôi

Chúng tôi xin tiếp nhận mọi ý kiến, thắc mắc, câu hỏi từ bạn. Bất kỳ ý kiến, thắc mắc liên quan đến các mẹo, cách sửa lỗi và các giải pháp công nghệ cho các hệ điều hành, nền tảng và di động hiện có chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi sớm nhất có thể.