Điều khoản dịch vụ

1. Giới thiệu

Cảm ơn bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi (“Dịch vụ”). Đây là guidlings.com cung cấp các chủ đề mẹo, cách sửa lỗi và các giải pháp công nghệ cho các hệ điều hành, nền tảng và di động hiện có, giúp mọi người dễ dàng tiếp cận và sử dụng các thiết bị, dịch vụ công nghệ. Để truy cập các dịch vụ của Website, bạn có thể phải đăng ký tài khoản. Dưới đây là các Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản.

2. Sử dụng Dịch vụ trên guidlings.com

Bạn phải tuân thủ mọi chính sách đã cung cấp cho bạn trong phạm vi Dịch vụ.

– Đáp ứng các yêu cầu về độ tuổi, xác nhận rằng bạn ít nhất 14 tuổi hoặc nếu bạn dưới 14 tuổi, bạn có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, những người này sẽ chịu trách nhiệm về việc tuân thủ Điều khoản Dịch vụ này của bạn.

– Không được sử dụng trái phép Dịch vụ của guidlings.com. Ví dụ: không được gây trở ngại cho Dịch vụ của chúng tôi hoặc tìm cách truy cập chúng bằng phương pháp nào đó không thông qua giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi theo như được luật pháp cho phép, bao gồm cả các luật và quy định hiện hành về quản lý xuất khẩu và tái xuất khẩu. Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn nếu bạn không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi đang điều tra hành vi bị nghi ngờ là sai phạm.

– Tôn trọng các quyền của người khác, bao gồm cả quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ

– Không đối xử tệ bạc hoặc gây hại cho người khác hay chính bản thân bạn (hoặc đe dọa hay khuyến khích thực hiện hành vi đối xử tệ bạc hoặc gây hại đó) — chẳng hạn như bằng cách đưa thông tin sai lệch, lừa đảo, mạo danh bất hợp pháp, phỉ báng, bắt nạt, quấy rối hoặc đeo bám người khác

– Việc bạn sử dụng Dịch vụ trên guidlings.com của chúng tôi không có nghĩa là bạn được sở hữu bất cứ các quyền sở hữu trí tuệ nào đối với Dịch vụ của chúng tôi hoặc nội dung mà bạn truy cập. Bạn không được sử dụng nội dung từ Dịch vụ của chúng tôi trừ khi bạn được chủ sở hữu nội dung đó cho phép hoặc được luật pháp cho phép. 

– Các điều khoản có thể được chúng tôi cập nhật, việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi chúng tôi có bất kỳ thay đổi trong Điều khoản Dịch vụ thể hiện sự chấp nhận của bạn. Bạn có thể chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nếu bạn không đồng ý tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ này hoặc bất kỳ Điều khoản Dịch vụ nào trong tương lai do chúng tôi quy định.

3. Tài khoản 

Dịch vụ cho phép người dùng đăng ký tài khoản trên Dịch vụ để tạo và cập nhật hồ sơ trực tuyến trên {Website}. Mỗi người dùng có thể tạo nhiều tài khoản khác nhau trên Website sử dụng các hình thức đăng nhập thông qua Email, số điện thoại, Facebook, hoặc Google.

4. Đăng ký

– Để truy cập và sử dụng dịch vụ được cung cấp trên guidlings.com, người dùng có thể sẽ được yêu cầu đăng ký Thành Viên trên guidlings.com, thông tin bắt buộc cần phải điền vào mẫu đăng ký gồm: Họ và tên, ngày sinh, email, số điện thoại liên lạc,… Người dùng tự chịu trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp, website không chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ liên quan đến thông tin đã cung cấp của Thành Viên.

– Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản của mình, và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra của tài khoản đó. Mỗi tài khoản phải được sử dụng riêng và không được chuyển nhượng. Bạn đồng ý:

– Sử dụng tài khoản của bạn cho cá nhân mình và không chia sẻ tài khoản với người khác.

– Thông báo ngay cho chúng tôi bằng văn bản về việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm nào khác về bảo mật.

– Cung cấp thông tin đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ về bản thân theo hướng dẫn trong mẫu đăng ký Dịch vụ.

– Duy trì và cập nhật Dữ liệu Đăng ký để đảm bảo rằng dữ liệu đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ.

– Trường hợp bạn chưa đủ 14 tuổi, bạn cần được sự cho phép của người giám hộ hợp pháp đăng ký tài khoản cho bạn.

5. Chính sách bảo mật thông tin 

Tất cả các dịch vụ của chúng tôi đều được tích hợp các tính năng bảo mật mạnh mẽ, liên tục bảo vệ thông tin của bạn. Thông tin chi tiết chúng tôi có được từ việc duy trì các dịch vụ giúp chúng tôi phát hiện và tự động chặn các mối đe dọa về bảo mật để chúng không bao giờ tiếp cận được đến bạn.

– Chúng tôi sử dụng chứng chỉ TLS, mã hóa, giới hạn truy cập dữ liệu, phần mềm diệt vi-rút và tường lửa để giảm nguy cơ truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân. Không có hoạt động truyền dữ liệu qua Internet hoặc bất kỳ mạng không dây nào là hoàn toàn an toàn. 

– Chúng tôi xem xét các cách thức xử lý, lưu trữ và thu thập thông tin, bao gồm cả các biện pháp bảo mật vật lý, để ngăn hành vi truy cập trái phép vào các hệ thống của mình

Hãy cẩn thận với những rủi ro an ninh khi bạn truyền dữ liệu cá nhân cho chúng tôi và khi bạn đăng tải thông tin lên các diễn đàn công cộng của chúng tôi.

6. Quyền sở hữu trí tuệ

– Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả Quyền sở hữu trí tuệ trong Dịch vụ, bất kỳ phần mềm cần thiết được sử dụng liên quan tới Dịch vụ, và tất cả nội dung (bao gồm cả văn bản, video, âm thanh, hình ảnh hoặc tài liệu khác…) chứa trên Dịch vụ ngoài Nội dung Người dùng thuộc về guidlings.com và bên cấp phép của guidlings.com.

– Bạn chấp thuận và cam kết rằng không sử dụng hay sao chép bất kỳ nội dung nào trên Dịch vụ (bao gồm cả văn bản, video, âm thanh, hình ảnh hoặc tài liệu khác…) mà chưa được phép bằng văn bản.

– Bằng việc sử dụng dịch vụ, bạn cam kết rằng:

+, Không truy cập vào Dịch vụ hoặc Nội dung bằng bất cứ phương tiện nào ngoài thông qua các giao diện được cung cấp bởi guidlings.com để sử dụng trong việc truy cập Dịch vụ.

+, Trừ khi được cho phép rõ ràng bởi guidlings.com hoặc các bên thứ ba có liên quan (bao gồm cả các nhà quảng cáo bên thứ ba), không được sửa đổi, thuê, cho thuê, cho vay, bán, phân phối hoặc tạo ra các tác phẩm dựa trên Dịch vụ, toàn bộ hoặc một phần.

7. Cách chúng tôi xử lý các yêu cầu

– Cách thức trao đổi thông tin liên quan đến dịch vụ

Để cung cấp các dịch vụ cho bạn, đôi khi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn các thông báo về dịch vụ và những thông tin khác. 

Nếu bạn chọn cung cấp ý kiến phản hồi cho chúng tôi, chẳng hạn như ý kiến đề xuất nhằm cải thiện các dịch vụ của chúng tôi, thì chúng tôi có thể hành động dựa trên ý kiến phản hồi của bạn mà không phải chịu nghĩa vụ nào với bạn.

– Bảo mật quyền sở hữu trí tuệ, thông tin

Nếu cho rằng có người đang vi phạm quyền sở hữu của bạn, thì bạn có thể gửi thông báo cho chúng tôi về vi phạm đó và chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý thích hợp. Ví dụ: Chúng tôi sẽ tạm ngưng hoặc đóng Tài khoản của những người vi phạm bản quyền nhiều lần như mô tả trong Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

– Chất lượng dịch vụ

Chúng tôi sử dụng trình độ chuyên môn và mức độ cẩn trọng hợp lý để cung cấp các dịch vụ. Nếu chúng tôi không đáp ứng được mức chất lượng như mô tả trong tuyên bố đảm bảo này, thì bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi và chúng tôi sẽ hợp tác cùng bạn để tìm cách giải quyết vấn đề.

8. Tuyên bố trách nhiệm

Những cam kết duy nhất mà guidlings.com đưa ra về các dịch vụ của chúng tôi (bao gồm cả nội dung trong các dịch vụ, quyền sở hữu trí tuệ, chính sách bảo mật thông tin…) được nêu trong ở những phần trên. Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào dưới mọi hình thức.